Webinar - Utvikling av ny teknologi for oppdrettsnæringen

9. jun
09:00-10:30
Påmeldingsfrist: 9. jun

Påmelding via outlook-innkalling

Utvikling av ny teknologi for havbruksnæringen

9.juni arrangerer vi webinar med presentasjon av en rekke gode og inspirerende utviklingsprosjekt, se vedlegg.

Velkommen til deltakelse. Påmelding via outlook-innkalling.

Prosjektledelsen, ved Trude Indrebø, Trude.indrebo@haltinh.no.

Program: