Fagforum Service og vedlikehold - Verftsamarbeid i Nord - Styrking av leveranser i Nord-Norge

19. mai
09:30-10:45
Påmeldingsfrist: 19. mai

Påmelding

Vi inviterer til digitalt fagforum for Service og vedlikehold. Denne gangen fokuserer vi på verftsleveransene langs kysten og hvordan vi i større grad kan standardisere og gjøre tjenester mer forutsigbare for kundene.

Havbruksnæringen opererer på tvers av produksjonsområder og regioner i Troms og Finnmark fylke.

I samme geografi er det rundt 220 lokaliteter, 18 havbruksaktører og en betydelig portefølje av arbeids- og servicebåter

Fra Harstad i sør til Kirkenes i Nord er det en rekke verft, mekaniske verksted og slippfasiliteter

Havbruksaktørene opplever til dels store forskjeller på fasiliteter, tidsbruk, pris, kvalitet og kvalitetsstyring, prosjektstyring, kundeforståelse og dokumentasjon. Samtidig erfarer verftene forskjeller i bestillerkompetanse hos kunde.

Dette webinaret blir en gjennomgang av utfordringsbildet som havbruksaktørene og verftene ser og som skal jobbes videre med i eget fysisk arrangement senere. Leverandørutvikling Havbruk Nord ønsker at rutiner, prosesser og tjenestetilbud hos verftene i større grad blir standardisert. Målet er å øke kvalitet og forutsigbarhet, samt redusere kostnader og nedetid for kunde.

Velkommen!