Samling Finnsnes med besøk settefiskanlegget til Salmar i Jøvika

2. nov
2-3 nov 18:00-15:00
Påmeldingsfrist: 27. Okt

Ina.jakobsen@midt-tromsnh.no