Samling i Lakselv med besøk settefiskanlegget til Lerøy i Laksefjord

8. nov
8-9 nov lunsj til lunsj

stig.hansen@nordkappnh.no