Eksempler fra bedrifter

Havbruksaktørene er, i tillegg til sterke forventninger fra opinionen, underlagt en rekke driftsmessige krav fra både forvaltningsmyndighetene, kunder, og i flere tilfeller, finansinstitusjoner. Aktørenes arbeid innen bærekraft er blant annet synliggjort gjennom sine kvartalsrapporter og disse kan leses i sin helhet ved å besøke deres nettsider. 

Selv om det ikke foreligger føringer om dette enda, skal Leverandørutvikling Havbruk Nord skal bidra til at leverandørene oppfyller relevante krav som havbruksaktørene er underlagt, herunder sertifiseringer, forskrifter, standarder og veiledere. Dette skal sikre at havbruksaktørene kan vise til at produksjonen i Nord-Norsk havbruk er bærekraftig gjennom hele verdikjeden.

På denne siden vil vi fremover presentere eksempler fra våre bedrifter som jobber aktivt med å omstille sin drift til å oppfylle prosjektets bærekraftsmål.