Visjon for bærekraft i Leverandørutvikling Havbruk Nord

Leverandørutvikling Havbruk Nord skal være en pådriver for lønnsomt og bærekraftig havbruk.

Vi skal bidra ved å styrke sysselsetting og levedyktighet i lokalsamfunn i Nord-Norge.

Vi skal bidra til å styrke leverandørenes evne til å tilby løsninger og produkter som kan redusere det miljømessige fotavtrykket fra næringen, redusere fiskedødelighet og fiskevelferdsutfordringer.