Leverandørutvikling Havbruk Nord bærekraftsmål

Bærekraftsmål

Vi rapporterer på følgende bærekraftsmål:

Samarbeid for å nå målene

 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene
  • Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig

Sosial bærekraft

 • Mål 2: Utrydde sult
  • Ved å fremme bærekraftig og økologisk landbruk og redusere matsvinn kan norske bedrifter bidra til å utrydde sult, samtidig som verdiskapingen økes.
 • Mål 3: God helse og livskvalitet
  • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Økonomisk bærekraft

 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, et robust næringsliv med full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Miljømessig bærekraft

 • Mål 13: Stopp klimaendringene
  • Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
 • Mål 14: Livet i havet
  • Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 • Mål 15: Livet på land
  • Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.