Enkle bærekrafts KPI’ er for leverandørene i Leverandørutvikling Havbruk Nord

Vi har ferdigstilt KPI’ er for leverandørene i Leverandørutvikling Havbruk Nord.

Oversikten på hvordan dere kan registrere og dokumentere bærekraft på en enkel måte ligger under fagforum på nettsiden for våre medlemmer. 

KPI´ ene er en enkel måte å kunne rapportere på bærekraft og en fin start for mulig utvidelse til en miljøsertifisering.

KPI´ ene er sammensatt fra workshoper med deltagere i LUHN, innspill fra oppdretterne og miljøfyrtårn.