Webinar: Hvilket behov har Cermaq ved utbyggingen i Hasvik kommune?

8. feb
0900

Klikk her for å bli med i møtet

Leverandørutvikling Havbruk Nord inviterer til nytt webinar torsdag 8. februar kl. 0900. Denne gangen i forbindelse med byggingen av et settefiskanlegg på Veines, Hasvik kommune. Vi trenger ingen påmelding, bare benytt vedlagte link til webinaret.

 

Program

 1. Leverandørutvikling Havbruk Nord ønsker velkommen
 2. Cermaq v/direktør Gunnar Bragi Gudmundsson informerer om selskapet Cermaq og aktiviteten i Finnmark
 3. Prosjektleder Bjørn Atle Jacobsen, Cermaq informerer om prosjektet
 • Overordnet plan
 • Overordnet budsjett
 • Fremdriftsplan
 • Hvem er hovedkontraktørene og hva etterspørres (skal noen av dem være med?)
 • Hva etterspørres 1) i utbygging 2) I driftsfasen
 • Annet?
 1. Spørsmål
 2. Veien videre