Webinar om utbyggingen til Grieg Seafood i Landersfjord i samarbeid med Consto

5 Januar hadde vi et webinar i samarbeid med Consto og Grieg Seafood i forbindelse med utbyggingen i Landersfjord. Der fikk vi presentert Consto og Grieg og deres behov framover. Det var et spennende webinar med veldig godt oppmøte.