Webinar: Hvilket behov har Cermaq ved utbyggingen i Hasvik kommune?

8 Februar hadde vi et webinar i samarbeid med Cermaq i Forbindelse med utbyggingen i Hasvik Kommune. Der fikk vi presentert Cermaq og deres behov framover. Det var et spennende webinar med veldig godt oppmøte.