Samling Finnsnes 4-5 mars, tema Service og vedlikehold, med besøk hos Selstad

Da har vi arrangert samling på Finnsnes den 4-5 mars med tema Service og vedlikehold. Det var godt oppmøte og mye gode diskusjoner.

Vi hadde mange gode innlegg fra leverandører, oppdrettere, FoU aktører, samarbeidsklynger og virkemiddelapparatet i nettverket, med en avsluttende workshop om service og vedlikehold, før vi fikk en flott omvisning på Selstad sin nye servicestasjon i Sørreisa.