Studietur til Havbruksstasjonen i Tromsø, JM Hansen og Nofi

Spennende studietur og besøk til Havbruksstasjonen i Tromsø AS, JM Hansen og Nofi 11.6.
På Havbruksstasjonen, som vi samarbeider med, ble det omvisning i det nye flotte RAS-anlegget, og vi fikk høre om interessante forsøk og fremtidsrettede planer 🐟🐟
Deretter gikk turen videre til medlemsbedriften JM Hansen med bedriftsbesøk, omvisning, god lunsj og presentasjon av havbrukssatsinger og eneregieffektive🌿 løsninger for økt bærekraft. Blant annet spennende satsing med gode resultat fra fjernstyring av lokaliteter i samarbeid med oppdretter. Noe som har et stort potensial, særlig for eksponerte lokaliteter. 🐟🐟
FoU-aktørene NORCE og Nofima, som er deltakere hos oss, holdt innlegg innen områdene bærekraftig for og digitalisering, samt resultater fra forskning på lukkede og semilukkede anlegg.
Under bedriftsbesøket hos utstyrsprodusenten og medlemsbedriften NOFI AS fikk vi omvisning og presentasjon av deres satsinger, med særlig vekt på produksjon av ventemerder og annet utstyr til næringen. Nofi legger stor vekt på utvikling. 🐟🐟