Irene Lange Nordahl

Næringshagen Midt-Troms AS
Telefon: 975 79 509

irene.nordahl@midt-tromsnh.no

Bakgrunn fra blant annet havbruksnæringen, samfunnskontakt for SalMar I Nord-Norge. God kjennskap til næringen og stort nettverk. Klyngeleder Leverandørutvikling Havbruk siden 2017. Del-prosjektledelse i LU Havtek, Leverandørprogram for crossoverteknologi mellom havnæringene i Nord-Norge. God kunnskap og lang erfaring fra leverandørutvikling, klyngearbeid, prosessledelse og næringsutvikling. I tillegg har hun lang politisk erfaring på nasjonalt og regionalt nivå.