Jan-Terje Jakobsen

Næringshagen Midt-Troms AS
Telefon: 992 08 412

jan-terje.jakobsen@midt-tromsnh.no

Lang og solid erfaring fra ledelse på ulike nivå innenfor teknisk virksomhet i Luftforsvaret og fra sivil virksomhet. Administrasjon, kvalitetssikring, prosedyreoppbygging, økonomi, omstilling og behandling av medarbeidere relatert til omstillingsprosesser er erfaringer som jeg vil fremheve. I tillegg kunnskap og erfaring innen sikkerhetsstyring og kvalitetssikring.