Stig Hansen

Norkappregionens Næringshage AS
Telefon: 928 83 799

stig.hansen@nordkappnh.no

Har jobbet i næringshagen siden 2006, og har lang erfaring med ulike prosjekter innen fiskeri, bl.a. kompetansehevingsprogrammet for fiskerinæringen, beredskapsordninger knyttet til kystflåten, finansiering av fartøy, samt leverandørutvikling knyttet til petroleum. Har også erfaring som næringssjef i Nordkapp kommune.