SVF-6014 Leverandørutvikling for havnæringene - 15 STP

1. jan
Våren 2021

Mer informasjon på uit.no

Studietilbudet gjennomføres av Norges fiskerihøgskole på oppdrag fra leverandørutviklingsprogrammet LU Havtek. Målgruppen er ansatte i små og mellomstore nordnorske bedrifter som er leverandører til havnæringene (fiskeri, havbruk, maritim, petroleum). Studietilbudet er særlig tilrettelagt for personer med ansvar for innovasjon og utviklingsprosjekter knyttet til teknologi, marked, organisasjon og ledelse. Det kan tas som enkeltemne.