SVF-6014 Leverandørutvikling for havnæringene - 15 STP

1. jan
Søknadsfrist 16 februar. 2022 for Våren 2022

https://uit.no/utdanning/emner/emne/744082/svf-6014

https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs/SVF-6014,2022-V%C3%85R

Studietilbudet gjennomføres av Norges fiskerihøgskole på oppdrag fra leverandørutviklingsprogrammet LU Havtek. Det kan tas som enkeltemne. Målgruppen er ansatte i små og mellomstore nordnorske bedrifter som er leverandører til havnæringene (fiskeri, havbruk, maritim, petroleum).

Studiet er tilrettelagt for leverandørbedrifter og ansatte som er involvert i innovasjon og utviklingsarbeid i bedriften nyttet til teknologi, marked, organisasjon og ledelse.. Målsettingen for studiet er å gi deltakerne verktøy, kunnskap og veiledning for å kunne styrke bedriftens konkurranseposisjon og leveranser. Studiet kobler sammen blå næringer, men vil ha et sterkt fokus på den grønne omstillingen og EU-taksonomien. Studiet vil gi deltakerne en innføring i Design Thinking og prosjektutvikling, samt at det legges vekt på nettverksbygging og synergieffekter. Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av relevant teori, koblet med spennende foredrag og erfaringsdeling fra sentrale aktører