Kompetansekurs for leverandører

Påmelding til ina.jakobsen@midt-tromsnh.no

https://bksn.kursportal.net/

 

 

Kompetansekurset er initiert og eid av LUHN. Blått Kompetansesenter Nord i samarbeid med prosjekteier har utviklet kurset og utviklingen av kurset er finansiert av TFFK.

Kurset er delt inn i moduler med ulike temaer rettet mot havbruksnæringen. Etter at deltaker har gått igjennom modulens teoretiske del (bestående av videoer, tekst og bilder), må man gjennomføre en quiz på temaene man har vært igjennom. Når modulene er gjennomført (både teori, quizer og den avsluttende testen) vil man kunne få utdelt et kompetansebevis

Påmelding til ina.jakobsen@midt-tromsnh.no med navn, epost, telefon og bedrift til de som skal ta kurset.

Kurset koster 2000 kroner per pers for bedrifter i Leverandørutvikling Havbruk Nord, og 3000 kroner per pers for andre bedrifter.

 

Utviklingen og oppbyggingen av kursmateriell i modulene er laget med utgangspunktet i grunnprinsippene for leverandørveilederen. De 8 grunnprinsippene for leverandørveilederen har blitt omgjort til 6 moduler i kompetansekurset.

De 8 grunnprinsippene for leverandørveilederen:

 1. SIKRE AT INGEN PERSONER KOMMER TIL SKADE
 2. SIKRE GOD FISKEVELFERD
 3. SIKRE AT INGEN FISK RØMMER
 4. SIKRE AT MILJØET IKKE BELASTES UNØDIG
 5. BIDRA TIL Å STYRKE NÆRINGENS OMDØMME
 6. GJØRE JOBBEN NÅR DEN MÅ GJØRES
 7. BIDRA TIL Å REDUSERE PRODUKSJONSKOSTNADENE
 8. DOKUMENTERE JOBBEN, OG JAKTE PÅ FORBEDRINGER

De 6 modulene i kompetansekurset:

 1. Introduksjon og forståelse av næringen
 2. Sikre at ingen personer til skade
 3. Sikre god fiskevelferd
 4. Sikre at ingen fisk rømmer
 5. Sikre at miljøet ikke belastes unødig
 6. Leverandørens samarbeid med oppdretter