JM Hansen lanserer FEED - Kombinasjonen av data og menneskelig ekspertise i fôringsprosessen

FEED kombinerer datainnsamling og menneskelig fagkompetanse for å oppnå mer presis fôring, og til å forstå de komplekse sammenhengene fra smolt til slakteferdig laks.

Som en av de største kompetansebedriftene innen elektroninstallasjon og automasjon i nord, legger JM Hansen nå ut på en formidabel utviklingsreise sammen med oppdrettsnæringa. Med stadig sterkere global konkurranse, vil bærekraft og optimal drift bli avgjørende for å lykkes i framtiden.

Les mer på https://www.jmhansen.no/jmfeed/