Digitalt møte med 4 katapultsentre

1 desember hadde vi digitalt møte med 4 av katapultsentrene, Digicat, Ocean Innovation, Future Materials og Sustainable Energy. Hvor vi fikk en intro fra hvert katapultsenter, dette ble lagt opp som en teaser til samlingen vi ble nød til å utsette på grunn av Covid-19 i november, men som vi blir å holde i januar hvis forholdene rundt Covid-19 situasjonen tilsier at dette er mulig.