Samling Sørkjosen, Grønn utvikling av blå næring og ny teknologi

35 deltakere på samling 26-27 april i Nord-Troms:
Grønn utvikling av blå næring og ny teknologi.
På tross av utfordrende værforhold kom leverandører, kompetansemiljø, oppdrettere og virkemiddelapparat fra Narvik i sør til Kirkenes i øst for å delta på innholdsrik samling i Leverandørutvikling Havbruk Nord. Totalt 21 faginnlegg rundt bærekraft, kompetanse, vekst og utvikling av ny teknologi og hvordan økte råvarepriser/energipriser og transportkostnader påvirker næringslivet vårt, Gode diskusjoner, for lite tid til mingling og kaffe og stort engasjement.