LEVERANDØRNETTVERKET HAVBRUK NORD LØFTES FREM NASJONAL ARENA FOR NÆRINGSUTVIKLING I TRONDHEIM

Vi fikk gleden av å presentere Leverandørutvikling Havbruk Nord under årskonferansen til Siva i Trondheim.
Vi hadde ansvar for en hel sesjon der vi synliggjor hvordan vi sammen jobber med å bygge opp leverandørindustrien i nord, øke konkurransekraften til leverandørene og finne fremtidas løsninger på næringens utfordringer. Det var fiskeri og havbruksministeren som innledet sesjonen til havbruk.
 
Vi fikk med Kristine Østrem Nordal fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Hugo Nilsen fra Lerøy Aurora, Roy Alapnes fra Flakstadvåg Laks, Malin Johansen fra NCE Aquaculture og Nina Hansen fra JM Hansen sammen med oss for å representere nettverket vårt.