Samling Tromsø med alle de nasjonale katapultsentrene

11-12 mai arrangerte vi samling i Tromsø med alle de nasjonale katapultsentrene.

Leverandører, kompetansemiljø, oppdrettere, virkemiddelapparat og katapultsentrene samlet seg for å delta på en innholdsrik samling i Leverandørutvikling Havbruk Nord for å få bedre innblikk i de ulike katapultsentrene vi har i Norge.

Katapultene er nasjonale testsentre som skal være ledende på sine fagområder. De tilbyr testfasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Hensikten er å gi bedriftene en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess. Det gjøres gjennom å enkelt å utvikle prototyper, teste, simulere, visualisere eller verifisere ny teknologi, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser både rimeligere og med mindre risiko.

Tusen takk til alle deltagerne for gode diskusjoner og stort engasjement. Ikke minst Manufactoring Technology, Future Materials, Sustainable Energy, Ocean Innovation, Digicat, Maritim Sveiseservice, Norce, JH Hansen, Mørenot og Rå Biopark som holdt innlegg på samlingen.

Artig å se at det ble så mange nye koblinger mellom bedriftene, katapultsentrene og FoU miljøene på samlingen.