Sjømatkonferansen og samling i LUHN Skjervøy

To innholdsrike dager med Sjømatkonferansen og samling i Leverandørutvikling Havbruk Nord - i godt samarbeid med Skjervøy kommune og sjømatnæringen.
Sjømatkonferansen i Nord-Troms samlet rundt 200 deltakere med et imponerende program.
På internsamlingen vår, 7.september, hadde vi (33 stk) presentasjoner og gode diskusjoner om store utbygginger som er på gang, utviklingsarbeid, teknologi, digitalisering, kommunalt utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og ringvirkninger av havbruk til leverandører. Mange takk til Lerøy Aurora for flott omvisning på prosessanlegget og presentasjon av storsatsingen på Skjervøy. Og mange takk til På Hjørnet for god service.