Samling Finnmark Settefisk

Samlingen med leverandører og oppdrettere i Porsanger og Lebesby ble nyttig for alle parter. Først med bedriftsbesøk i Friarfjord hos Lerøy. Imponerende smoltanlegg med høyteknologiske løsninger. Deretter bedriftsbesøk hos GSG med testing av VR briller. En teknologi som kompenserer for store avstander. Sist var temaene bedriftspresentasjoner og et møte med Future Materials.