Samling i Skjervøy om Settefisk

Den 28 og 29 Mars arrangerte vi samling i Skjervøy med tema Settefisk, hvor vi også besøkte MOWI sitt settefisk anlegg. Det var godt oppmøte av både oppdrettere, leverandører og FoU miljø.