Samling i Alta

Leverandørutvikling Havbruk Nord har hatt samling i Alta den 19-20 april. Mange gode innledere om tema som kunstig intelligens i leverandørindustrien, bruk av 3D printing og SkatteFunn! Det ble også et nyttig bedriftsbesøk hos Arges som bla produserer forslanger.