Samling Finnsnes med besøk Slakteriet til SalMar, InnovaNor

Da har vi arrangert samling på Finnsnes den 3-4 mai med tema Service og vedlikehold, teknologi og slakteri. Det var godt oppmøte av både oppdrettere, leverandører, FoU aktører og virkemiddelapparatet🤩🤝
 
Vi hadde mange gode innlegg om flaskehalser, tekniske utfordringer, datasikkerhet, brukervennlighet, service og vedlikehold, skattefunn, torskeoppdrett, bærekraftige løsninger og hvilke nye krav som stilles, og avsluttet med en flott omvisning på SalMar sitt slakteri InnovaNor👩‍🔧🐟