Tett samarbeid med NORCE

Vi er representert i NORCE sitt regionråd Nord, som hadde møte onsdag 31.5. Der vi fikk en innføring av NORCE sine fokusområder og prosjekter, og vi ga innspill og råd for å kunne engasjere regionens næringsliv og offentlige virksomheter🤝🙂
 
Vi er også representert i et av NORCE sine prosjekt hvor Ina Jakobsen sitter i referansegruppen til et spennende prosjekt om sirkulær økonomi i sjømatnæringen. Siste møte ble avholdt den 30.5 i Trondheim hvor vi gjennomgikk resultatene i prosjektet. Vi er takknemlig for muligheten til å få være med å bidra i prosjektet, noe som også har vært veldig nyttig🤩