Frode Stålsett

Orinor AS

frode@orinor.no

Bakgrunn som arbeidende styreleder i landbasert oppdrett av røye. I dette var det arbeid med slakting, filetering, tilpasning av tilveksttabeller, FoU utvikling og overordnet ledelse. Erfaring fra leverandørutvikling fra arbeid som rådgiver i Nordvest-Russland, og fra leverandørutviklingsprogram i Øst-Finnmark. Svært god kunnskap om FoU utvikling og finansiering av dette.