Rune Rautio

Orinor AS

rune@orinor.no

Bakgrunn blant annet fra fiskerinæringen gjennom deltakelse i prosesser med omstrukturering, arbeid som markedssjef innenfor Aarsæther-gruppen og i Barents Company AS. Næringsansvarlig i Barentssekretariatet med en rekke prosjekter knyttet til oppdrett i Nordvest-Russland. Senior rådgiver i Akvaplan-niva, aktiv i bl.a. prosjekt knyttet til leverandørutvikling.