Øystein Jørgensen

Linken Næringshage AS
Telefon: 958 92 790

oystein@linken-nh.no

Har bakgrunn fra ledelse i varehandel, prosessindustri, næringsmiddelindustri og ledelse i offentlig havneforetak. Utover dette erfaring fra styreverv i industri selskap, fartøyselskap, kommunale foretak, fiskefagskole og forskning. Erfaring med etablering av nettverk for levring av varer og tjenester til Norsk og internasjonal flåte. Herunder utvidelse av ny havneapp som alle fartøy benytter til bestilling av havnetjenester som tillatelse for anløp, bestilling av kaiplassbestilling av vann og bestilling av landstrøm. Denne appen er under utvidelse i prosjektsammarbeid med 2 andre havner for å kunne benyttes av etablert nettverk av leverandørbedrifter til flåten.