Roman Fredriksen

Pro Barents as

roman@probarents.no

Roman har arbeidet som forretningsutvikler/ prosjektleder hos Pro Barents siden 2013. Erfaring fra prosjekter innenfor leverandørutvikling Petroleum, Havbruk og Bygg & Anlegg. Ledet klyngeprosjekt i Hammerfest, med fokus på teknologi, FoU og forbedrings-utviklingsarbeid.