Jeanette Moland

Pro Barents as

j.moland@probarents.no

Er leder for Pro Barents. Jeanette har lang erfaring som økonomisjef ved Fiskeforedlingsbedrift, som bedriftsrådgiver og har de 16 siste årene vært ansatt i Hammerfest Næringsinvest as. HNI er et regionalt investeringsselskap som har investert i rundt 30 bedrifter innen ulike bransjer siden oppstart. Gjennom jobben i HNI har Jeanette hatt flere styre- og daglig leder verv, blant annet for Oppdrettsaktør og Fryseterminal. Jeanette har kompetanse innenfor mange fagfelt, blant annet. styrearbeid, regnskap, økonomistyring, rådgivning, prosjektledelse og strategiarbeid.